Uudised

Uuenenud roostetõrjevärv Tekonoselt

17.04.2018
Tootevalikusse lisatud. Metall ja tsingitud metall pindadele matt roostetõrjevärv Ferrex. Toonid h...

Töökeskonnaspetsalisti, voliniku täiendkoolitus

19.01.2017
Töökeskonnaspetsalisti,- voliniku täiendkoolitus toimub ühel päeval (ca 4 tundi) ajavahemikul 1...
Sitemap Print

Gaasid

Vedelgaasid
          Majapidamispropaan - propaani ja butaanisegu (popaani sisaldus min 50%)
          Tööstuspropaan - propaani sisaldus min 90%

Hapnik 

Atstüleen

Süshappegaas

Argoon

Keevitussgu (argoon+CO2 )

HINNAKIRI

Hinnapäring

Hinnapäring