19.01.2017 Töökeskonnaspetsalisti, voliniku täiendkoolitus