Töökeskonnaspetsalisti, voliniku täiendkoolitus

Töökeskonnaspetsalisti,- voliniku täiendkoolitus toimub ühel päeval (ca 4 tundi) ajavahemikul 13 kuni 18 veebruaril 2017 Pühajärve põhikoolis. Täpne kuupäev ja kellaeg teatatakse soovijatele. Soovi korral teatada kuni 04.02.2017 tel 5089416; 7668292; tehne@hot.ee

Info: varem väljastatud tunnistus kehtib 5 aasta. 10 ja enam töötajaga ettevõttes peab olema ka volinik.