Kipslaeprofiil

– profiil kipslagede ehitamiseks standardpikkused 2600; 3000; 4000mm
CD 60/27