Šamottmörtel MS28

Kasutatakse tolekolletes šamottkivide paigaldamisel