Silikaattellised

Korstnate külmade osade, välisfassadide ja aiapostide ehituseks.

• Vääriksilikaat 250x120x88mm
• vääriksilikaat 250x120x65mm
• Klombitudsilikaat 250x85x65mm
• klombitud nurgasilikaat 225x85x65mm